Op zoek naar een VvE Beheerder?

24/7 VvE Beheer is uw partner in VvE Beheer. Samen zorgen wij voor een gezonde VvE. Profiteer van een eigen online platform, kwaliteitsborging en een perfecte service.

onze DienstenOf bel ons 078 203 20 40
24/7 VvE Beheer

Wij zijn er om uw VvE volledig en vakkundig te ontzorgen bij het beheer. Met onze storingsdienst zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar!

Eigen online platform

Met het eigen online VvE Beheer platform staan alle documenten van uw VvE veilig online. Het platform is beschikbaar voor alle VvE-leden en geeft onder meer inzicht in de financiële informatie, de correspondentie, notulen en geplande onderhoudstaken.

Kwaliteitsborging

Binnen ons beheerkantoor heeft ieder lid zijn eigen specialisatie. Hierdoor borgen wij de kwaliteit. Wij zorgen dat uw VvE op ieder gebied wordt bijgestaan door een deskundig specialist.

Service

Wij streven ernaar om u een perfecte service te bieden. Ook ’s avonds en in het weekend staat ons team voor u klaar. Wij zijn 24/7 bereikbaar zodat een noodgeval snel is opgelost.

Gratis
overstappen

Bent u nu aangesloten bij een andere VvE Beheerder? Ook dan kunt u kiezen voor 24/7 VvE Beheer. Wij ontzorgen u bij het overstappen van uw huidige VvE Beheerder naar onze organisatie. Deze overstap is gratis en stemmen wij netjes met u af.

Stap direct over
Administratief, bestuurlijk en bouwkundig VvE Beheer
Geen omkijken naar administratief, financieel en juridisch beheer.
Inbegrepen in dit pakket: Administratief beheer Juridisch beheer Financieel beheer Bestuurlijk beheer Technisch beheer Bouwkundig beheer 24/7 Storingsdienst Jaarlijkse ALV Vergadering Begeleiding groot onderhoud 6% 24/7 Online toegang tot uw VvE omgeving
Informatie en opties
Bouwkundig VvE Beheer
Geen omkijken naar administratief, financieel en juridisch beheer.
Inbegrepen in dit pakket: Administratief beheer Juridisch beheer Financieel beheer Bestuurlijk beheer Technisch beheer Bouwkundig beheer 24/7 Storingsdienst Jaarlijkse ALV Vergadering Begeleiding groot onderhoud 6% 24/7 Online toegang tot uw VvE omgeving
Informatie en opties
Administratief en bestuurlijk VvE Beheer
Geen omkijken naar administratief, financieel en juridisch beheer.
Inbegrepen in dit pakket: Administratief beheer Juridisch beheer Financieel beheer Bestuurlijk beheer Technisch beheer Bouwkundig beheer 24/7 Storingsdienst Jaarlijkse ALV Vergadering Begeleiding groot onderhoud 6% 24/7 Online toegang tot uw VvE omgeving
Informatie en opties

24/7 VvE Beheer

24/7 VvE beheer is een allround beheerkantoor met een groot team van specialisten. Ons team bestaat uit mensen die zich gespecialiseerd hebben in één specifiek vakgebied. Dankzij deze samenstelling kunnen wij u met allerlei beheerstaken helpen. Als het om een bouwkundige kwestie gaat, hebben wij een bouwkundige ter beschikking die het beste advies kan geven. Als het om administratie of bestuurlijke kwesties gaan, hebben wij daar ook een specialist voor. Wij kunnen verschillende taken op ons nemen:

  • Bestuurlijke taken
  • Administratieve taken
  • Technische taken
  • Bouwkundige taken

Bestuurlijk VvE Beheer

Het bestuur van een VvE is van onschatbare waarde. Deze groep mensen zorgt voor gestroomlijnde processen en tracht alle leden van de VvE tevreden te houden. Het besturen van een VvE is echter alles behalve een gemakkelijke klus. Men moet verstand hebben van zeer veel uiteenlopende zaken en wetgevingen. Wij nemen dit graag voor onze rekening. Ons team kan de Algemene Ledenvergadering leiden of notuleren en kan tevens een plek innemen in het bestuur van uw VvE.

Administratie VvE Beheer

Wilt u graag inzicht in alle lopende zaken en wilt u achteraf het één en ander nog controleren? Dankzij onze zogeheten online VvE omgeving behoort dat tot de mogelijkheden; in deze omgeving kunt u alle notulen, rekeningen en facturen terug vinden. De administratie van de VvE is daarom sluitend en gemakkelijk terug te vinden.

Technisch VvE beheer

Ons team van specialisten kan advies geven over het onderhouden van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Wij hebben hierbij maar één doel: een zo hoog mogelijke bewonerstevredenheid.

Bouwkundig VvE Beheer

Voor alle inwonende van een complex is het wenselijk dat het complex in een technisch goede conditie blijft. Hierbij speelt met name het Meerjarenonderhoudsplan een grote rol; elke VvE dient een dergelijk plan te hebben. Wij kunnen dit plan voor u opstellen, bijhouden en regelen.