Administratief, financieel en bestuurlijk VvE beheer

Het beheren van een Vereniging van Eigenaren is een uitdagende taak. Onze specialisten nemen het beheer graag voor u uit handen of kunnen u ondersteunen in het zelf beheren van uw Vereniging.

ADMINISTRATIEF, FINANCIEEL EN BESTUURLIJK BEHEER UITBESTEDEN?

24/7 VvE Beheer B.V. ondersteunt u graag met het administratief, financieel en bestuurlijk beheer van uw Vereniging. Wilt u liever meer uitbesteden? Wij hebben onze dienstverlening opgesplitst in pakketten, waarbij ook het volledig beheer van uw Vereniging door onze specialisten kan worden overgenomen.

ADMINISTRATIEF VVE BEHEER

Ons online platform ondersteunt u bij het administratief beheer van uw Vereniging van Eigenaren. Het platform is beveiligd en toegankelijk voor ieder VvE-lid, met eigen taken en bevoegdheden. Met het platform heeft u altijd actueel inzicht in de documenten van uw Vereniging. Zo kunt u onder andere facturen controleren, notulen raadplegen, de Splitsingsakte en het huishoudelijk reglement inzien. Storingen en reparatieverzoeken kunnen online worden gemeld en worden gevolgd. Met behulp van ons platform is het administratief beheer van uw Vereniging van Eigenaren sluitend, eenvoudig en transparant. Daarnaast is er ook nog een gedeelte waar nieuwsberichten geplaatst kunnen worden. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk alle leden informeren over de jaarlijkse VvE BBQ.

Administratieve beheerstaken

Tot de administratieve VvE beheerstaken behoren: opstellen van jaarverslagen, controleren van contracten en polissen, regelen van verzekeringen, administreren van contracten, het bijhouden van archieven en het ledenbestand.

FINANCIEEL VVE BEHEER

Het financieel beheer van uw Vereniging kan u veel tijd kosten. Met onze expertise zorgen wij ervoor dat de financiële administratie van uw Vereniging altijd op orde is. Wij bewaken het reservefonds, betalingsachterstanden, verzorgen de volledige boekhouding en stellen samen met u de jaarrekening en begrotingen op. Daarnaast heeft u met ons online platform 24 uur per dag 7 dagen per week actueel inzicht in de financiële administratie van uw Vereniging.

Financiële beheerstaken

Tot de financiële VvE beheerstaken behoren: vakkundig verzorgen van de boekhouding, opstellen van overzichtelijke begrotingen en jaarrekeningen, bewaken van betalingsachterstanden, het beheer van de bankrekening en het bewaken van het reservefonds van uw Vereniging.

BESTUURLIJK VVE BEHEER

Als bestuur van uw Vereniging wordt er van u gevraagd om kennis te hebben van uiteenlopende zaken en wetgeving. Ook hierbij ondersteunen wij u graag. Wij kunnen de Algemene Ledenvergadering voor u voorzitten en/of notuleren. Ook kunnen wij een plek innemen in het bestuur van uw Vereniging. Uiteraard worden alle bestuurlijke beslissingen in overleg genomen.

Bestuurlijke beheerstaken

Tot de bestuurlijke VvE beheerstaken behoren: communicatie met de VvE-leden, organiseren en bijwonen van vergaderingen, voorzitten en/of notuleren bij vergaderingen, advies bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), begeleiding van het VVE-bestuur- en commissies, advies over splitsingsaktes, statuten en reglementen, het bemiddelen bij conflicten, advies over verzekeringen en advies bij het aanvragen van vergunningen voor renovaties en verbouwingen.

COMMUNICATIE MET VVE-LEDEN

Wij zorgen voor een goede communicatie met de leden van uw Vereniging. Wij organiseren vergaderingen, bijeenkomsten en zorgen ervoor dat alle leden worden uitgenodigd. Ook zorgen wij ervoor dat er tijdens een vergadering wordt genotuleerd en dat ieder lid van uw Vereniging de notulen ontvangt.

HET BEHEER VAN UW VERENIGING ZORGELOOS UITBESTEDEN

Bij 24/7 VvE Beheer B.V. hebben we ruime ervaring met het besturen en beheren van Verenigingen van Eigenaren. U krijgt advies op maat en alle aspecten van het beheer kunnen door ervaren experts worden overgenomen. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze dienstverlening en zorgen ervoor dat de administratie, financiën en rapportages van uw Vereniging van Eigenaren altijd op orde zijn. Bij 24/7 VvE Beheer B.V. werken wij samen aan het succes van uw Vereniging.

Bent u nog niet helemaal overtuigd of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. Wij gaan graag met u in gesprek.

Beheer uw VvE online met onze software

Pakket 2: UW VVE BEHEER COMPLEET UITBESTEDEN

Het beheer van uw Vereniging voor Eigenaren volledig uitbesteden aan een professionele beheerder? Onze specialisten hebben ruime ervaring met het besturen en beheren van Verenigingen van Eigenaren.
Meer informatie