Dan wordt het nu echt tijd om hem wakker te maken! Het is bijna 1 januari 2018 en dan gaat de nieuwe wet in. Deze wet, Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars, kan heel wat voor u betekenen. Wilt u weten wat? Dit leest u verder in dit artikel.

Wat houdt de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars in?

Per 1 januari 2018 moet iedere vereniging van eigenaren een verplichte reservering per jaar gaan doen voor het onderhoud van het gebouw. De hoogte van de reservering kunt u terugvinden in de MJOP welke door de VvE is opgesteld. Heeft u geen meerjaren onderhoudsplan dan dient de vereniging van eigenaren 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw te reserveren.

Het reservefonds van de VvE

Het reservefonds moet op een aparte rekening geregistreerd staan. Uiteraard op naam van de VvE. Dit mag zowel een betaalrekening als een spaarrekening zijn. Naast het groot onderhoud vallen ook andere maatregelen zoals dakisolatie en vloerisolatie onder het reservefonds.

Minimaal wettelijke reservering

Heeft uw vereniging van eigenaren geen meerjaren onderhoudsplan? Dan moet er een bedrag van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw gereserveerd worden. Dit is besloten in de nieuwe wet welke op 1 januari 2018 ingaat.

Geen reservefonds en toch onderhoud?

Dat is mogelijk, maar wel onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarde waaraan dit moet voldoen hebben we voor u op een rijtje gezet:
– Minimaal 80% van de eigenaren moet akkoord hiermee zijn. Wel moeten de eigenaars de middelen zelf direct beschikbaar hebben wanneer er groot onderhoud nodig is.
– Of de bank geeft een bankgarantie af aan de VvE. Hiermee beloofd de bank dat indien een eigenaar het geld niet voor handen te hebben voor onderhoud, de bankgarantie of een gedeelte hiervan, uit te keren.

De gemeente kan de VvE verplichten tot onderhoud

Het is voor de gemeente mogelijk om via de kantonrechter de een VvE vergadering bijeen te roepen. Tijdens deze vergadering kan de gemeente voorstellen doen te verbetering van het gebouw. Ook kan de gemeente een onderhoudsplan verplichten.

Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars