In artikel 5.128 BW wordt beschreven dat verhuur van de gemeenschappelijke gedeelten in een gebouw met een VvE – uitzonderingen daargelaten – niet mogelijk is. Vraag uw VvE Beheerder dan ook altijd om hierin mee te denken! In dit artikel leest u hierover meer.

Aanvullende regels omtrent het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten

Het reglement bevat bepalingen over het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Door deze bepalingen wordt niet alles geregeld. De Vergadering van Eigenaars (ALV) mag, zo wordt bepaald in artikel 5.128 BW, aanvullende regels stellen. Een voorbeeld van die aanvullende regels zijn regels over het plaatsen van spullen in de gemeenschappelijke hal. De door de vergadering gestelde aanvullende regels mogen niet in strijd zijn met de wet of met het reglement. Zijn de regels dat wel? Dan zijn ze nietig.

Iedere eigenaar heeft recht op gebruik van gemeenschappelijke gedeelten

Iedere eigenaar heeft, zo is te lezen in vrijwel alle VvE reglementen, recht op het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Wat gebeurt er als er gemeenschappelijke gedeelten in een gebouw aan een ander worden verhuurd? De huurder zal doorgaans het exclusieve gebruiksrecht van de door hem gehuurde gemeenschappelijke gedeelten, met als gevolg dat de eigenaren geen toegang meer hebben tot alle gemeenschappelijke gedeelten in hun gebouw. Dit is in strijd met wat te lezen is in vrijwel alle VvE-reglementen. Daarom is het verhuren van gemeenschappelijke gedeelten aan een ander nietig. Is er een gemeenschappelijk parkeerterrein? Een van de parkeerplaatsen zou toegewezen kunnen worden aan een appartementseigenaar of gebruiker met een elektrische auto. Ook kan daar een laadpaal worden geplaatst. Ook dit is problematisch. Het is namelijk ook in strijd met de VvE reglementen.

Soms is exclusief gebruiksrecht wel mogelijk

Het exclusieve gebruiksrecht is in strijd met de VvE reglementen. Toch is het exclusieve gebruiksrecht soms wel mogelijk:

• Door de akte van splitsing kan aan een VvE de mogelijkheid krijgen om exclusief gebruiksrecht te verlenen voor een bepaalde gemeenschappelijke ruimte. Zo kan de eigenaar van de bovenste etage het exclusieve recht krijgen om het dakterras te gebruiken. In de splitsingsakte staat dan dat alleen het dak gemeenschappelijk is.

• De splitsingsakte kan worden gewijzigd. Let wel op dat een wijziging ingewikkeld en kostbaar is.

• Als het gebruik van een gemeenschappelijke ruimte tijdelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een container voor bouwafval, een steiger of een verhuiswagen.