Een bewoner van een appartement heeft een behoorlijke betalingsachterstand. Dre VvE kan dan uiteindelijk besluiten om het appartement te veilen. Wil je weten hoe een executieveiling precies is en hoe zo’n veiling werkt? Hieronder vind je alle benodigde informatie om die vragen te kunnen beantwoorden.

Wat een executieveiling precies is

Heeft een lid van de VvE een behoorlijke betalingsachterstand? ? De VvE is dan de schuldeiser en het lid van de VvE is dan de schuldenaar. De VvE kan dan besluiten om het appartement van de schuldenaar te veilen. De opbrengst van deze executieveiling, ook wel onvrijwillige openbare verkoop genoemd, wordt dan gebruikt om de vorderingen van de bank, de VvE en eventuele andere schuldeisers te kunnen betalen.

Het door de VvE verkopen van een appartement op een executieveilig

Uiteraard mag de Vve niet zomaar besluiten om een appartement te verkopen op een executieveiling. De eigenaar van het appartement moet dan een betalingsachterstand hebben in de servicekosten. Er kan dan besloten worden om een incassoprocedure op te starten. Is het VvE-lid niet bereid om te betalen? Dan kan de VvE naar de rechter stappen om een gerechtelijke procedure te starten. Stel dat de VvE de procedure wint en dat de eigenaar van het appartement nog niet bereid is om te betalen. Dan is de volgende stap beslaglegging op het appartement. Is de eigenaar nog steeds niet bereid om te betalen? De laatste stap is dan het door de VvE verkopen van een appartement op een executieveiling.

De opbrengst van de executieveiling is onvoldoende

Doorgaans brengt executieveiling niet voldoende op om alle schuldeisers te kunnen betalen, want de executiewaarde van een appartement is altijd lager dan de marktwaarde. Bovendien kan het gebeuren dat een appartement onder water staat. De hypotheekschuld is dan hoger dan hoger dan de waarde van het appartement, met als gevolg dat de voormalige eigenaar na de gedwongen verkoop van zijn appartement nog een restschuld heeft bij de bank. Is de opbrengst van de executieveiling onvoldoende om alle schuldeisers te kunnen betalen? De bank heeft dan voorrang, dus er zijn hoogstwaarschijnlijk schuldeisers die geen betaling ontvangen.

Bij een executieveiling is er wellicht sprake van misbruik van het recht

Een executieveiling heeft tot gevolg dat een VvE-lid zijn huis kwijtraakt. Bovendien blijft hij mogelijk zitten met een restschuld aan de bank. Stel dat een VvE-lid van mening is dat er bij de executieveiling sprake is van misbruik van het recht. Dan kan hij de executieveiling mogelijk voorkomen door naar de rechter te stappen. De rechter zal een belangenafweging maken. Het belang van de VvE is betaling van de schulden en het verlost zijn van een wanbetaler, terwijl het belang van het VvE-lid het kunnen blijven wonen in zijn appartement en het niet blijven zitten met een restschuld is. Welk belang is groter? Kan verwacht worden dat het VvE-lid in de toekomst wel gaat betalen? Kan er een betalingsregeling worden getroffen? Het zijn vragen die door de rechter gesteld kunnen worden. Een executieveiling kan niet altijd worden voorkomen, want als er een vonnis is dan kan er, zo luidt de hoofdregel, een executieveiling worden gehouden, tenzij de eigenaar van het appartement alsnog heeft betaald of als er een betalingsregeling is getroffen.

Toch geen veiling van je appartement

Stel een eigenaar heeft te horen gekregen dat zijn appartement binnenkort wordt geveild. De executant van de veiling, de VvE of soms de bank, kan op het laatste moment nog besluiten dat er toch geen veiling wordt gehouden. Mogelijke reden voor de afgelasting van de veiling: het VvE-lid betaalt alsnog zijn schulden, er wordt alsnog een betalingsregeling getroffen of de rechter heeft de executieveiling verboden.
Heeft de VvE laten weten dat je appartement binnenkort wordt geveild? Aangeraden wordt om in ieder geval juridisch advies in te winnen. Wellicht is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen, zodat de executieveiling kan worden voorkomen.