Stel dat een VvE, die doorgaans een rechtsbijstandverzekering heeft, een geschil heeft dat onder de dekking valt van die verzekering. Dan betaalt de verzekering de kosten, uiteraard tot een in de polisvoorwaarden genoemd maximaal bedrag, van de door de VvE vrij te kiezen advocaat. De VvE heeft dus recht op een vrije advocaatkeuze. In dit blog vertellen wij over het ontstaan en de betekenis van de ‘vrije advocaten keuze’.

Bij een gerechtelijke procedure heeft de VvE recht op ‘vrije advocatenkeuze’

De VvE kan een gerechtelijk geschil beginnen of erbij betrokken raken. De VvE, die dan partij is in een gerechtelijk geschil, mag dan zelf een advocaat kiezen. Is er sprake van een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter? Dan worden de advocaatkosten doorgaans slechts beperkt gedekt, want tijdens een procedure bij de kantonrechter, zoals bijvoorbeeld een vernietigings- of vervangende machtigingsprocedure, is de aanwezigheid van een advocaat niet verplicht. Doorgaans wordt deze beperkte dekking van de advocaatkosten, zo leert de praktijk, niet overschreden. Uiteraard is de dekking van de advocaatkosten voor een procedure bij de rechtbank, waar de aanwezigheid van een advocaat wel verplicht is, hoger. Vraag altijd wel bij uw verzekeraar na welke vergoedingen voor uw VvE van toepassing zijn. In beide gerechtelijke procedures heeft de VvE het recht om zelf een advocaat te kiezen.

Bij een geschil heeft de VvE recht op ‘vrije advocatenkeuze’

Stel dat een VvE het niet eens is met het juridische standpunt dat de verzekeraar heeft ingenomen in een bepaald kwestie, dan is er sprake van een geschil. Ook in dat geval heeft de VvE het recht om zelf een advocaat te kiezen. De VvE kan een beroep doen op de ‘geschillenregeling’ en de gekozen advocaat vragen om een second opinion te geven. Krijgt de VvE vervolgens gelijk? Dan zal een door de VvE vrij te kiezen advocaat, doorgaans is dat niet de advocaat die de second opinion heeft gegeven, de belangen van de VvE verder behartigen. De verzekeraar moet de kosten van die advocaat betalen.

Een door de VvE aan te wijzen advocaat bij belangenverstrengeling

Stel dat zowel de VvE als de tegenpartij, wel of niet in een gerechtelijke procedure, bij dezelfde verzekeraar is verzekerd, dan is er sprake van belangenverstrengeling. Ook dan heeft de VvE het recht om zelf een advocaat te kiezen.

De VvE heeft letterlijk ’vrije advocatenkeuze’

Vaak werken verzekeraars samen met bepaalde advocatenkantoren. Dit is voor verzekeraars reden om naar die advocatenkantoren te verwijzen. Door gemaakte afspraken gelden vaak andere vergoeding of wordt de advocaat volledig vergoed. Het is daarom altijd goed om dit na te vragen, dekkingen gaan altijd gepaard onder voorbehoud van de polisvoorwaarden. Een verzekeraar mag u alleen niet verplichten om naar een bepaalde advocaat te gaan. De VvE mag altijd zelf kiezen welke advocaat haar belangen behartigt.