Ben je lid van een VvE? Dan moet je jaarlijks een bedrag sparen voor onderhoud van het gebouw. De hoogte van het verplicht door een VvE te reserveren bedrag voor het onderhoud in hun reservefonds kan worden vastgesteld met het MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan) als basis. Men kan het bedrag ook berekenen door uit te gaan van 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementengebouw.
Het aandeel dat een eigenaar van een appartement jaarlijks stort in het reservefonds van de VvE telt voor hem mee in box 3. Bij verkoop van zijn appartement kan de eigenaar van het appartement de door hem gestorte jaarlijkse bedragen in het reservefonds van de VvE niet terugvorderen. Een door Kamerleden ingediend voorstel om eigenaren van een appartement die lid zijn van een VvE een extra vrijstelling te verlenen in box 3 heeft niet geleid tot wijzigingen.

Minister is van mening dat extra vrijstelling niet wenselijk is

Helaas heeft het door Kamerleden ingediende voorstel om eigenaren van een appartement die lid zijn van een VvE een extra vrijstelling te verlenen het standpunt van de minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren, niet beïnvloed. Zij is van mening dat tussen het reservefonds dat door leden van een VvE moet worden aangelegd voor groot onderhoud en het sparen voor groot onderhoud dat door eigenaren van andere woningen wordt gedaan geen verschil bestaat. Het door andere huiseigenaren (geen leden van een VvE) gespaarde bedrag voor groot onderhoud behoort ook tot het vermogen in box 3. Dit vermogen wordt belast als het hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Volgens de minister is een extra vrijstelling voor leden van de VvE daarom niet wenselijk. Benieuwd naar alle antwoorden van de minister? Klik op Kamervragen.

Is het niet kunnen terugvorderen van het gespaarde vermogen onrechtvaardig?

De VVD-Kamerleden Helma Lodders en Daniel Koerhuis vinden het onrechtvaardig dat een eigenaar van een appartement zijn aandeel in het reservefonds van het VvE niet kan terugvorderen bij verkoop van zijn appartement. De minister van Binnenlandse zaken is het, zoals al eerder opgemerkt, niet met dit standpunt eens. Volgens haar moet bij het vaststellen van de waarde van het lidmaatschap van een VvE in het vrije economische verkeer de waarde van het aandeel in het reservefonds worden meegenomen. Het lidmaatschapsrecht van een VvE kan zowel een bezitting als een schuld zijn. Heeft de VvE schulden? Dan zijn de eigenaren van de appartementen voor hun deel van de schuld hoofdelijk verbonden aan de VvE. Daarom wordt, volgens minister Ollongren, in beginsel het aandeel in de schuld meegenomen als verplichting in box 3.

Uw VvE beheerder kan u precies vertellen hoeveel uw vermogen is in de VvE.