Het huishoudelijk reglement van een VvE bevat bepalingen voor alle bewoners die onder de VvE vallen. Deze regels geven aan wat er wel en niet toegestaan is. Tegelijkertijd bevat een huishoudelijk reglement van een VvE niet alle regels en bepalingen die gelden voor de VvE

Sommige regels mogen niet worden opgenomen in een dergelijk reglement. Andere bepaling kunnen in andere VvE-bepalingen worden meegenomen. Een voorbeeld hiervan is het splitsingsreglement.

Wat mag er worden opgenomen in het huishoudelijk reglement?

In het huishoudelijk reglement van een VvE kunnen regels worden opgenomen die niet al in het splitsingsreglement staan. Sterker nog, in principe mag je geen dubbele regels meenemen in de huishoudelijk reglement.

In een huishoudelijk reglement vind je dan ook doorgaans de zin “voor zover niet reeds bepaald in het splitsingsreglement”.

Wel mag je in het huishoudelijk reglement bijvoorbeeld de volgende regels opnemen:

  • Al dan niet toelaten van colporteurs
  • Waar (en waar geen) objecten geplaatst mogen worden, zoals fietsen
  • Het moment waarop men stilte moet betrachten om geen overlast te veroorzaken voor andere bewoners
  • Hoe er met bepaalde gemeenschappelijke ruimtes of objecten wordt omgegaan, bijvoorbeeld de lift

Er zijn echter ook regels die niet meegenomen mogen worden in een huishoudelijk reglement van een VvE.

Wat niet mag worden opgenomen in het huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement mag niet alle denkbare regels bevatten. Naast bepalingen die al zijn opgenomen in het splitsingsreglement gaat het hierbij bijvoorbeeld om:

  • Een avondklok
  • Regels over stemverhoudingen bij vergaderingen
  • Regels over (geld)bijdragen
  • Een leeftijdsgrens voor bewoning
  • Regels over (ver)huur

Regelgeving over wat bewoners doen met de persoonlijke ruimte is bovendien complex. Zo mag niet worden opgenomen welke kleur muur iemand bijvoorbeeld mag nemen in zijn of haar woning.

Een ander item is het al dan niet toestaan van huisdieren. In beginsel mag een regel worden opgenomen over het houden van huisdieren. Zo is het mogelijk om een algeheel hondenverbod op te nemen.

Hiervoor moet echter een goede onderbouwing bestaan. Beter gezegd: er moet een bepaalde redelijkheid voor deze regel bestaan voor de toelaatbaarheid van een dergelijke regeling.

Hulp vanuit de VvE beheerder

Vanwege de soms complexe aard van het op stellen van een huishoudelijk reglement van een VvE kan het erg prettig zijn om hierbij de VvE beheerder te betrekken. Deze weet precies wat er wel en niet opgenomen kan en/of moet worden in het reglement.

Zo weet je als VvE zeker dat de VvE beschikt over een geldig huishoudelijk reglement en bestaat er minder ruimte voor een eventueel dispuut op een later moment.

Meer weten hierover? Neem contact op met 24/7 VvE Beheer B.V. voor volledige ontzorging.