Sinds september 2016 kunnen vereniging van eigenaren met subsidie energieadvies inwinnen. Deze subsidie is de afgelopen jaren door de minister gecontinueerd. In de begroting van 2019 heeft hij aangekondigd dat er een doorstart zal zijn in 2019. Wel moet deze begroting nog goedgekeurd worden door de tweede kamer.

Het aanvragen van de subsidie

De subsidie ten behoeve van het energieadvies kan aangevraagd worden in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan en/of een procesbegeleiding. De subsidie moet aangevraagd worden met minimaal twee energiebesparende maatregelen ter verduurzaming van de appartementsgebouwen. De subsidie van het advies kan aangevraagd worden nadat de VvE reeds kosten heeft gemaakt hiervoor.

Subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen?

Bent u van plan uw appartementengebouw energiebesparend te maken? Dan zijn hiervoor ook mogelijkheden om een subsidie te ontvangen, dit loopt via het RVO.

Wilt u uw subsidie berekenen?

Via de website van de RVO kunt u een rekentool raadplegen. Met deze rekentool wordt er een indicatie gegeven wat uw subsidie kan zijn.

Laat uw VvE door één van onze adviseurs adviseren en begeleiden

Energiebesparende mogelijkheden zijn er in tal van soorten. Ook niet iedere maatregel is van mogelijk. Daarnaast moet het bestuur bijvoorbeeld toestemming hebben van de ALV om dergelijke maatregelen toe te passen. Het is daarom ook raadzaam om een adviseur in te schakelen. 24/7 VvE Beheer begeleidt u hier graag in. Neemt u vrijblijvend contact met ons op, samen kijken wij graag naar de mogelijkheden voor uw vereniging.

Controleer altijd goed of er geen beschermde dieren aanwezig zijn

Voordat u begint met de sloop, verbouw of andere werkzaamheden is het raadzaam om te controleren of er geen beschermde dieren aanwezig zijn. In de wet natuurbescherming kunt u dit teruglezen. Ook staan hier beschermde planten in.