Wat is de definitie van planmatig onderhoud. Dit wil zeggen dat het onderhoud wordt uitgevoerd volgens een vast plan wat vooraf wordt besloten. Als in de meerjaren onderhoudsbegroting staat dat het voegwerk vervangen moet worden dan zal dit volgens een vastgesteld plan worden uitgevoerd. Het schrijven van een bestek met voorwaarden, het vaststellen van de termijnen indien van toepassing. Het maken van en proefvlak van het voegwerk en/of de gevelreiniging en dit vastleggen als de minimale kwaliteit. Een onderdeel van voegwerk vervanging kan zijn gevelreiniging en als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd dat ook nog de gevel gehydrofobeerd moet worden. Hydrofoberen is eigenlijk en beschermlaag aanbrengen over de net gereinigde gevelsteen zodat deze niet snel weer vervuild en de gevel waterdicht wordt gemaakt voor een bepaalde periode.

Bouwbegeleiding en bouwinspectie

Om het bovenstaande uit te voeren kan de begeleiding op twee manieren plaatsvinden, u doet het zelf als VvE of u besteedt het uit aan een bouwkundige van de beheerder of een onafhankelijke bouwkundige. Aan beide varianten zitten voor- en nadelen. Als het zelf begeleidt spaart u het geldt uit voor een bouwkundige immers u bent zelf in staat om dit begeleiden of toch niet. Als u zelf een ruime ervaring hebt in de bouwkunde kan dit een optie zijn, maar in de meeste gevallen is dat niet zo en kan het zijn dat u de uitvoerende partij de kwaliteit met een korreltje zout neemt. Als u een bouwkundige inhuurt kost dat geld, maar u koopt wel ervaring ermee terug. Iemand die het uitvoerend bedrijf in de gaten houdt en toeziet dat werkzaamheden zo worden uitgevoerd zoals is afgesproken. Met de voorgeschreven producten en werkmethodiek.

Oplevering planmatig onderhoud

Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal de oplevering plaatsvinden, hieraan zijn een aantal aspecten verbonden. Zoals het de betaling van het laatste termijn en de overhandiging van de garantiepapieren vanuit het uitvoerend bedrijf. Het beste kunt u dit samen met uw VvE beheerder afstemmen, hij kan u hierin adviseren.

planmatig onderhoud