Steeds meer Nederlanders houden zich bezig met een duurzame toekomst, groene energie, recyclen en het besparen van energie in het algemeen. Als woningeigenaar kan de isolatie verbeterd worden, kan er gekozen worden voor energiezuinige lampen, maar bijvoorbeeld ook het laten installeren van zonnepanelen.

Voor appartementencomplexen zijn de keuzes over het algemeen minder makkelijk dan voor een persoon met een rijtjeshuis of vrijstaande woning. Zonnepanelen kunnen niet zonder meer geplaatst worden, terwijl ook isolatie in veel gevallen een zaak van de VvE is.

Daarom blijven er vaak mogelijkheden tot verduurzaming liggen bij VvE’s.

Vergroenen met de VvE

Heeft de VvE zich ten doel gesteld te verduurzamen, dan moet dit in concrete maatregelen en verbeteringen worden opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Op diverse wijzen kan een VvE als geheel duurzamer worden.

Zo kan er gekeken worden naar de aanleg van zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook naar ventilatiesystemen en de isolatie van het pand als geheel. Hiervoor moet eerst een inventarisatie gemaakt worden op bouwtechnisch vlak.

Aan de hand van de bevindingen, kan er gekozen worden voor oplossingen die het energieverbruik verminderen. Vanzelfsprekend vraagt dit in eerste instantie om een investering.

Het is belangrijk om de tijd te nemen voor deze berekeningen en hulp in te schaken van professionals, zodat er een haalbaar en duurzaam meerjarenonderhoudsplan op tafel komt dat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Bij 24/7 VvE Beheer hebben wij uitgebreide ervaring met duurzame oplossingen voor de VvE. Wij kunnen als VvE beheerder advies geven over energiebesparing, bepalen waar de grootste kansen liggen en de haalbaarheid van een maatregel in kaart brengen.

Lagere woonlasten en subsidie vanuit de Overheid

Hoewel verduurzaming in eerste instantie geld kost, leidt het ook tot een verlaging van de woonlasten. Bovendien kunnen VvE’s gebruik maken van subsidies vanuit de Overheid.

  • Subsidie energiebesparing eigen huis
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Nationaal Warmtefonds

Soms heeft de gemeente nog additionele subsidies beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van een VvE. Dit verschilt per gemeente en hierover kan uiteraard meer verteld worden door de VvE beheerder.

Wilt u een groenere VvE en klaar zijn voor een duurzame toekomst? Twijfel dan niet en neem contact op met 24/7 VvE Beheer. Wij adviseren u graag. Overstappen naar 24/7 VvE Beheer is gratis en wordt volledig door ons geregeld.