Administrateur van de VvE, wat betekend het eigenlijk en wie is dat? Dit en meer leest u in dit artikel. Bij verenigingen welke zijn opgericht voor 1992 wordt in het reglement  gesproken over een administrateur van de VvE. Vanaf 1992 is het Burgerlijk Wetboek compleet op de schop gegaan waarbij ook de naam van administrateur is gewijzigd naar bestuurder. In de splitsingsreglementen vanaf 1992 treft u dan ook de benoeming administrateur aan maar bestuurder.

Is de administrateur vve of bestuurder gelijk?

Doordat enkel de term verandert is van administrateur naar bestuurder in 1992 door het uitbrengen van een nieuw wetboek betreft het hier enkel een wijziging van de naam, de term. De inhoudelijke taak of taken van de VvE bestuurder blijft hiermee ongewijzigd.

Wat is er gewijzigd in het Burgerlijk Wetboek van 1992?

In het Burgerlijk Wetboek van 1992 is rekening gehouden met onder meer het woord- en taalgebruik van toen der dag. Daarnaast heeft men er ook voor gekozen om de nummers van de wetsartikelen aan te passen. Het is dus niet zo dat men ervoor gekozen heeft om een nieuw Wetboek uit te brengen om enkel de naam van administrateur naar bestuurder aan te passen. Wel zien we dat de modelreglementen welke vanaf 1992 zijn uitgebracht eveneens zijn aangepast in het woord- en taalgebruik. Heeft u nog een modelreglement of een splitsingsakte van voor ’92? Dan zult u nog de oude naam van administrateur tegenkomen.

Is de administrateur komen te vervallen?

Het is niet mogelijk dat deze is komen te vervallen nadat er een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De taken welke aan de administrateur verbonden waren zijn onverminderd van kracht. Alle zaken worden nu onder de noemen bestuurder voortgezet.

Kan de VvE meerdere administrateurs hebben?

In eerste instantie heeft de wet voorgeschreven dat de VvE maar één administrateur mag hebben, mits de splitsingsakte anders bepaald. Veelal zien wij dat in de statuten wordt opgenomen dat er meerdere bestuurders mogen zijn. Wel is het uitgangspunt hierbij dat het een oneven aantal is. Loopt u tegen vragen aan en wilt u het voor leggen aan een VvE beheerder? Neemt u dan gerust contact met ons op.