Vrijwel ieder gebouw waar meerdere mensen eigenaar zijn van een woning zoals in een appartementencomplex beschikt over een Vereniging van Eigenaren, ook wel VvE genoemd. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het betreffende gebouw. Iedereen die binnen het gebouw eigenaar is van een appartement is automatisch ook lid van deze VvE. Natuurlijk moeten zaken wel goed geregeld worden en daarom heeft een VvE ook altijd een volledig bestuur dat de nodige taken uitvoert. In sommige gevallen kunnen ze dat niet zelf en wordt er externe hulp ingeschakeld die bepaalde taken overneemt. Dat noemen we VvE beheer. Maar wat is dat dan eigenlijk precies en wat is een VvE beheerder? Hieronder leggen we je het allemaal overzichtelijk uit.

Verschillende organen

Voordat we nauwkeurig gaan kijken naar wat VvE beheer precies is, is het wellicht verstandig om eerst naar de diverse organen van de VvE te kijken. In de splitsingsakte van de VvE staat namelijk precies omschreven welke organen er zijn. Dat is nodig voor het goed functioneren van de vereniging. In vrijwel alle gevallen is zo’n splitsingsakte overigens op basis van een modelreglement gemaakt. De bewuste organen zijn ALV ofwel de vergadering, de voorzitter van deze vergadering, het bestuur van een VvE en tot slot ook nog de kascommissie. Soms wordt er overigens ook gebruik gemaakt van ‘administrateur’ in plaats van bestuurd. Dat is vooral bij oude documenten het geval aangezien dat woord vroeger vaker werd gebruikt. Je kunt dit woord dus zonder problemen lezen als ‘bestuur’.

VvE beheer ontbreekt

Opvallend is trouwens dat VvE beheer volledig ontbreekt in de splitsingsakte. Ook de term ‘VvE beheerder’ vind je er niet in terug. Dat lijkt misschien vreemd maar eigenlijk is dat het helemaal niet. In de splitsingsakte worden namelijk enkel officiële organen van de VvE genoemd en VvE beheer is dat niet. Het is namelijk een externe partij. Dat heeft onder andere tot gevolg dat de VvE beheerder in principe geen eigen bevoegdheden heeft in het gebouwd. Als VvE beheerder word je in principe gewoon ingehuurd door de VvE waarbij op aanvraag van het bestuur taken van hen overneemt.

Wat zijn dat dan voor taken?

Maar voor welke taken kan een VvE beheerder dan worden ingeschakeld? Wat doe hij of zij eigenlijk precies? Dat kan zeer uiteenlopend zijn. Belangrijk om te weten is dat de vergadering in principe bepaalt wat de taken van een VvE beheerder gaan worden. Dat is dan ook de reden dat deze taken niet zijn opgenomen in de splitsingsakte. Het zijn niet vooraf bepaalde vaststaande taken. Dat kan per geval verschillen en de VvE bepaalt die taken. In de praktijk gaat het echter wél vaak om dezelfde soort taken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de financiën van de Vereniging van Eigenaren zoals de administratie en het incasseren van de servicekosten. Naast het financiële beheer wordt soms ook het technische beheer van het gebouw uitbesteed aan een VvE beheerder. Dat gaat met name om het onderhoud. Tot slot is ook het regelen en bijhouden van de verzekeringen van de Vereniging van Eigenaren vaak een taak van deze ingehuurde beheerder.

Hoe kom je aan een VvE beheerder?

In principe hoeft het niet zo lastig te zijn VvE beheer te regelen. Er zijn namelijk ontzettend veel partijen te vinden die zich specifiek richten op VvE beheer. Daarnaast zijn er echter ook andere ondernemingen te vinden die het opgenomen hebben in hun takenpakket. Daarbij kun je onder andere denken aan boekhoudkantoren, administratiebureaus en makelaarskantoren. Het is meestal eenvoudig om online direct een complete lijst met VvE beheerders te bekijken waarbij het zelfs mogelijk is om te filteren zodat je enkel aanbieders in je eigen regio ziet. Overigens is het ook belangrijk om te beseffen dat er verschillende soorten beheerders VvE te vinden zijn. Breng dus vooraf wel goed in kaart wie of wat je precies nodig hebt. Je begrijpt dat je voor een VvE beheerder voor de financiën in een heel andere hoek moet zoeken dan wanneer je iemand zoekt voor het onderhoud. Wel zie je de laatste jaren een trend waarbij er steeds vaker wordt gekozen naar een beheerder welke alle zaken kan aanbieden dan wel adviseren. Hiervan zijn maar enkele beheerders.

Is een goede VvE beheerder aangesloten bij de BVVB?

De BVVB, ook wel De Branchevereniging VvE Beheerders genoemd, is in 2012 opgericht. De oprichting kwam mede voort doordat er steeds meer vraag kwam vanuit de branche om via één weg professionalisering en kennisoverdracht te bewerkstelligen. Daarnaast was het ook de aanleiding om richting overheden met één bekend gezicht naar het toe te treden
Is een VvE Beheerder aangesloten bij de BVVB, dan zegt dat zeker iets.
Bij het aansluiten wordt er naar de interne processen gekeken. Het is dus nooit een zekerheid of een waarborg van goed werk, al geeft het natuurlijk wel een indicatie van de kwaliteit van het werk.
Daarnaast zorgt de BVVB ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd wordt bij de aangesloten beheerders, onder andere door interne opleidingen, ondersteuning van de beheerder en kwaliteitsgarantie.

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met 24/7 VvE Beheer B.V. op.