Als vrijwillig bestuurder of commissielid kunt u aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding en/of een onkostenvergoeding. Hieronder treft u een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de maximale vergoeding die u kunt ontvangen. Bovendien wordt er ingegaan op de mogelijkheid van het aannemen van een bestuurder in loondienst en het aanstellen van een professioneel vve beheerder.

Wat houdt de vrijwilligersvergoeding in?

Per jaar kan er vooraf of achteraf een vrijwilligersvergoeding vastgesteld worden door de VvE vergadering. Deze vergoeding kan tussentijds eventueel nog worden gewijzigd door de vergadering. De vrijwilligersvergoeding kan een vast bedrag zijn of per uur worden uitbetaald. De vergadering is inhoudelijk verantwoordelijk voor het bepalen van de vergoeding, maar de belastingdienst heeft maximumbedragen vastgesteld. Wanneer de maximumbedragen worden overschreden, moeten de vergoedingen worden aangegeven bij de Belastingdienst. Vergoedingen binnen de richtlijnen van de Belastingdienst zijn vrijgesteld van belasting. Het is dus noodzakelijk voor de VvE om deze richtlijnen te volgen.

Maximumbedragen zoals deze door de Belastingdienst zijn bepaald:

  • U bent 23 jaar of ouder en ontvangt een vergoeding van maximaal €4,50 per uur met een maximum van €150 per maand en €1.500 per jaar.
  • U bent jonger dan 23 jaar en ontvangt een vergoeding van maximaal €2,50 per uur met een maximum van €150 per maand en €1.500 per jaar.
  • Ook wanneer u geen vergoeding per uur heeft afgesproken, mag de vergoeding maximaal €150 per maand en €1.500 per jaar zijn.
  • De vrijwilligersvergoedingen die binnen deze afspraken vallen, zijn onbelast. Zowel u als de organisatie waar u voor werkt hoeven deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven.

Wat is het verschil tussen een onkostenvergoeding en de vrijwilligersvergoeding?

De onkostenvergoeding geldt voor alle noodzakelijke kosten die u maakt om uw functie binnen de VvE uit te kunnen voeren. Wanneer deze noodzakelijke kosten niet worden vergoed door de vrijwilligersvergoeding, is de VvE wettelijk verplicht deze kosten voor u te vergoeden. De VvE is niet verplicht een vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilligers ter beschikking te stellen, de VvE vergadering is hierin bepalend.

Welke onkosten worden vergoed?

Alle kosten die noodzakelijk zijn om uw taken binnen de commissie of het bestuur uit te voeren en niet worden vergoed door de vrijwilligersvergoeding, worden vergoed. Er valt dan te denken aan kantoorartikelen, reis- of vervoerskosten, postzegels et cetera. Kosten die niet noodzakelijk zijn, zoals uitjes en etentjes, worden niet vergoed.

Kan de VvE ook een bestuurder in loondienst aannemen?

Het is mogelijk voor de VvE om een bestuurder aan te nemen in loondienst. De VvE moet zich dan wel houden aan de wettelijke bepalingen zoals het minimumloon, het afdragen van werkgeverslasten en het afsluiten van verzekeringen. Het minimumloon ligt vast, maar het staat de VvE vrij om daarboven te onderhandelen: er is geen maximum vastgelegd.

Wie beslist over het in loondienst nemen van een bestuurder?

Het is raadzaam om deskundig advies in te winnen voordat de VvE een bestuurder in dienst neemt, de kosten wegen lang niet altijd op tegen de baten. Bij dergelijke financieel ingrijpende beslissingen is altijd de goedkeuring van de meerderheid van de VvE vergadering noodzakelijk. Welke stemverhouding er bij het nemen van een dergelijk besluit voorgeschreven wordt, is terug te vinden in de splitsingsakte en/of de modelovereenkomst.

Wat is een beheervergoeding?

De VvE vergadering kan kiezen voor een professioneel beheerder. Met deze beheerder worden contractuele afspraken gemaakt over de te leveren diensten en de daarvoor te betalen vergoeding. De VvE is vrij om over de hoogte van deze vergoeding te onderhandelen. Een professioneel beheerder moet de gemaakte afspraken nakomen en mag geen hogere kosten in rekening brengen dan contractueel is vastgelegd. Een teveel mag teruggevorderd worden door de VvE.

24/7 VvE Beheer kent de volgende pakketten:

VvE Beheer is en blijft maatwerk. Daarom kan er nog op voorhand zomaar een prijs genoemd worden. Neem daarom contact met ons op en ontvang vrijblijvend een passende en scherpe offerte.