Door de VvE worden een aantal verzekeringen afgesloten. Het afsluiten van een opstalverzekering is verplicht. De opstalverzekering, ook wel gebouwenverzekering genoemd, vergoedt schade aan het appartementsgebouw (opstal) die veroorzaakt wordt door storm, brand, rioolwater, vandalisme en diefstal. Schade aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw (onder andere de muren, de gevels en de vloeren) wordt door de opstalverzekering gedekt.

Waar moet op gelet worden bij het kiezen van een verzekeringsmaatschappij?

Bij diverse verzekeringsmaatschappijen kan een opstalverzekering worden afgesloten. Om te kunnen komen tot de juiste keuze worden de offertes van diverse verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergeleken. Overigens zijn niet alleen de polisvoorwaarden van belang. Let ook op de hoogte van de premie en de hoogte van het eigen risico. Staat in de polisvoorwaarden dat het glas wel is meeverzekerd en heeft u ook andere beglazing dat het glas in de kozijnen, geef dit dan aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het glas ten behoeve van de galerijen.

Premie van de opstalverzekering is gebaseerd op herbouwwaarde

Bij een brand kan een appartementengebouw volledig verloren gaan. Het appartementengebouw kan weer geheel worden herbouwd. De dan gemaakte kosten zijn gelijk aan de herbouwwaarde van het pand. De herbouwwaarde is altijd lager dan de marktwaarde. Die marktwaarde is de optelsom van de verkoopprijs van alle appartementen in het appartementengebouw. Voor de opstalverzekering is alleen de herbouwwaarde van belang. Dit dient eens in de 4 maximaal 5 jaar te gebeuren. Het is noodzakelijk om de herbouwwaarde periodiek te laten taxeren, want dan kan onderverzekering van het appartementengebouw worden voorkomen. U kunt het appartementengebouw meestal laten taxeren door een taxateur van de verzekeringsmaatschappij, of u kunt zelf op zoek gaan naar een herbouwtaxateur. Uw VvE beheerder helpt hier graag bij.

In de polis moet een appartementenclausule zijn opgenomen

Schade aan het appartementsgebouw kan ontstaan door de schuld van een van de bewoners van de appartementen. Dit kan een reden zijn voor de verzekeraar om de schade niet te vergoeden. Uiteraard moet dat worden voorkomen. Daarom is het bestuur van de VvE verplicht zorg te dragen voor de opname van een appartementenclausule in de polis. In dit artikel in de polis wordt vermeld dat de verzekeringsmaatschappij ook schade die is veroorzaakt door de schuld van een appartementseigenaar vergoedt.

Woningverbeteringen zijn vaak niet verzekerd

Niet elk appartement heeft dezelfde (standaard) badkamer of keuken. Eigenaren van appartementen kunnen zelf een nieuwe keuken of badkamer hebben laten plaatsen. Helaas zijn deze woningverbeteringen doorgaans niet opgenomen in de polis van de opstalverzekering. Die verzekering gaat er dus vaak van uit dat elk appartement is voorzien van dezelfde standaard keuken en badkamer. Bij schade kan dit ertoe leiden tot niet alle schade wordt vergoed. De VvE kan ervoor kiezen om het eigenaarsbelang mee te verzekeren. Hierbij wordt er een bedrag opgenomen per appartement welke verzekerd wordt bij de opstalverzekering. Uw tussenpersoon en/of verzekeringsmaatschappij kan u hierover informeren.