Er bestaan twee soorten voorzitters van de VvE, zo is er de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de vergaderingen. Het is dus belangrijk dat beiden als afzonderlijk worden gezien. Zo hoeven zij niet een en dezelfde persoon te zijn en is het dus mogelijk dat zij in het verlengde daarvan met verschillende taken belast zijn. Zo is de voorzitter van de vergaderingen (o.a.) belast met de leiding van vergaderingen en hoeft de voorzitter van het bestuur niet tevens de voorzitter van deze vergaderingen te zijn. Indien de vereniging van eigenaren aangesloten is bij een VvE beheerder, komt het vaak voor dat uw accountmanager de vergadering voor zit.

Voorzitter vergaderingen

De voorzitter die tijdens de vergaderingen leiding geeft zorgt dat de overleggen ordelijk en gestructureerd verlopen. Zo geeft hij of zij het woord aan verschillende leden en waakt de voorzitter ervoor dat alle (belangrijke) agendapunten besproken worden. Zo zal de voorzitter van het bestuur bijvoorbeeld naar buiten treden als er mededelingen moeten worden gedaan.
Verdere regels
De voorzitter van de vergaderingen van de VvE mag tegelijkertijd ook in het bestuur zitten maar dit is niet verplicht. In de praktijk is het zo dat er een voorzitter wordt gekozen door, en van, de verschillende leden van het bestuur. Is er echter een voorkeur voor iemand die geen deel uitmaakt van het bestuur dan is het mogelijk dat een van de leden van de VvE gekozen wordt als voorzitter van de vergaderingen. Belangrijk is echter dat wanneer het bestuur van de VvE slechts uit één persoon bestaat, deze meneer of mevrouw niet ook voorzitter van de vergaderingen is. Dit is verboden. In dat geval moet er dus iemand anders (uit de leden) gekozen worden als voorzitter van de vergaderingen.

Taken en verantwoordelijkheden

Om te weten waar zowel de voorzitter van het bestuur als de voorzitter van vergaderingen verantwoordelijk voor is, is het goed om te weten dat het bestuur niet de ‘baas’ is van de VvE. Zo worden besluiten in de besproken vergaderingen genomen. De ‘taken van het bestuur’ worden dus pas uitgevoerd als er tijdens een van die vergaderingen het besluit is genomen of, en hoe, dit moet gebeuren. Slechts wanneer er zeer dringende reparaties moeten worden verricht mag het bestuur deze doen zonder deze toestemming. In het verlengde daarvan zijn de taken van het bestuur dus de taken van iedereen die deel uitmaakt van de VvE – dus ook de taken van de verschillende voorzitters.