Stel je voor dat je op weg naar huis bent. Over een pad vol onkruid, langs afbladerende verf aan de gevel, door een hal waar spinnenwebben hangen, met de trap naar vier hoog omdat de lift nog steeds niet gemaakt is… Niet leuk om zo thuis te komen. Wie wil zo wonen? Niemand houdt van een verpauperde en verwaarloosde woonomgeving. Juist daarom is een actieve VvE zo belangrijk!
Onderhoud wordt tijdig uitgevoerd en gezamenlijke belangen van de bewoners worden behartigd.

Een goede VvE is goud waard

Er zijn ruim 125.000 Verenigingen van Eigenaren in Nederland. Een VvE is onmisbaar voor iedere bewoner van een complex. Niet alleen vanwege de gezamenlijke opstalverzekering, maar ook voor het onderhoud van het pand. Eigenaars zijn verplicht om het pand samen te onderhouden, maar zonder afspraken en coördinatie komt daar weinig van terecht. Samen bereik je meer.
Goed onderhoud is ieders eigen belang, niet alleen om het wooncomfort optimaal te houden, maar ook om de waarde van het complex en ieder appartement afzonderlijk te behouden.

Wake up call voor slapende VvE’s

Ongeveer de helft van alle VvE’s is slapend of stil: ze zijn niet actief bezig. Ondanks dat iedere Vereniging van Eigenaren sinds 2008 verplicht is om een reservefonds voor groot onderhoud aan te leggen en te beheren, wordt er soms maar weinig mee gedaan.
Woon jij ook al een tijd in je appartement en heb je nog niks gezien of gehoord van jouw VvE? Wacht niet langer af en neem zelf het initiatief! Zorg dat jouw VvE actief wordt.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt beginnen met het beleggen van een eerste vergadering. Kies een bestuur, dat bereid is om de nodige tijd en moeite te investeren. Voor zover dat nog niet gebeurd is, schrijf je de Vereniging van Eigenaren in bij de Kamer van Koophandel. Dit is vanaf 2009 verplicht. Dan kun je ook een bankrekening op naam van de vereniging openen. Stel tenslotte een begroting op en bepaal de periodieke bijdrage.

Begeleiding door 24/7 VvE Beheer BV

Is er niemand die de taken van de VvE wil of kan uitvoeren? Te weinig tijd, niet de juiste kennis of gewoon geen zin? Geen nood, met wat begeleiding functioneert jullie Vereniging van Eigenaren toch prima.
24/7 VvE Beheer B.V. begeleidt en ontzorgt VvE’s bij het uitvoeren van hun taken. Maak gebruik van specifieke diensten, zoals het verzorgen van de administratie of technisch en bouwkundig beheer, of besteed het volledige beheer uit. Zo hebben de bewoners zelf nergens omkijken naar, maar profiteren wel van optimaal beheer.