Een huishoudelijke reglement is niets meer en niets minder dan een lijst met afspraken die zijn gemaakt tussen de bewoners in een VvE. Het gaat hier dan om zaken welke van huishoudelijke aard zijn. Dit reglement moet goedgekeurd worden tijdens een algemene leden vergadering. Vervolgens dienen alle bewoners zich aan deze afspraken te houden. Als men zich hier niet aan houdt, dan kan de bewoner door het bestuur hierover worden aangesproken. Mocht het VvE beheer uitbesteed zijn, dan zal de beheerder dit veelal uit naam van het bestuur doen.

Is een huishoudelijk reglement verplicht?

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht. Wel is het altijd aan te raden om dit op te stellen. In de splitsingsakte en het splitsingsreglement worden huishoudelijke zaken namelijk niet in geregeld. Om discussie te voorkomen en te zorgen voor maximaal woongenot voor iedere appartementseigenaar is het niet onverstandig om dit gezamenlijk op te stellen.
Doordat het HHR niet verplicht is, hoeft het ook niet ingeschreven te worden in een openbaar register zoals het Kadaster. Let wel op indien er bij de VvE het modelreglement van 2006 van toepassing is. Bijschrijving kan dan verplicht zijn, mits dit is uitgezonderd in de splitsingsakte.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement?

In het huishoudelijk reglement worden zaken beschreven welke van huishoudelijke aard zijn. U kent denken aan bijvoorbeeld de RAL kleur van de zonwering, hoe men moet omgaan met de gemeenschappelijke ruimten (het wel of niet plaatsen van rijwielen, kinderwagens en andere toebehoren welke niet van de VvE zijn), hoe er omgegaan wordt met geluidsoverlast, waaraan een ondervloer moet voldoen indien er een harde vloer wordt aangebracht (laminaat, parket en bijvoorbeeld PVC). Dit zijn een aantal voorbeelden, maar er zijn er natuurlijk veel meer zaken waar men aan kunt denken.

Hoe stel je een huishoudelijk reglement op?

Het opstellen van een huishoudelijk reglement kan gemakkelijk zelf opgesteld worden. De bewoners dienen dit eens te worden en vervolgens dient er tijdens de algemene ledenvergadering overeenstemming te worden verkregen. Mocht het niet lukken of heeft u vragen hierover, wij kunnen u hierbij helpen.