Altijd al willen weten hoe de opstal van de VvE geregeld moet worden en hoe het zit met het eigen risico? Lees hier alles over in ons blog.

Opstalverzekering voor de vergadering van eigenaars

Het is de plicht van de vergadering van eigenaars (VvE) om een opstalverzekering af te sluiten conform de akte van splitsing. Met deze verzekering verzeker je de schade aan opstal. Een opstal is een bouwwerk, zoals een huis, flatcomplex of een monument. Doordat de VvE een opstalverzekering afsluit, hoeft niet iedere eigenaar zichzelf afzonderlijk te verzekeren voor de opstal. Let op dat wanneer je te maken hebt met een slapende (niet actieve) vergadering van eigenaars, het kan voorkomen dat er geen opstalverzekering is afgesloten. Controleer dan goed wat er geregeld is en win zo nodig advies is. Mogelijk kun je dan zelf voor een verzekering zorgen.

Bemiddelen verzekeren via een VvE Beheerder

Indien de VvE haar zaken laat vertegenwoordigen door een VvE Beheerder, dient zij zich volgens de wet een AFM vergunning te hebben. Het opvragen van een offerte valt al onder het bemiddelen in verzekeringen. Het is dan ook van belang dat een beheerder ook wel administrateur genoemd voorzien is van een AFM aansluiting. Dit kan middels een eigen aansluiting of via een collectieve variant.

Voorwaarden bij afsluiten opstalverzekering

De vergadering van eigenaars kiest veelal bij welke verzekeraar de opstalverzekering wordt afgesloten. De overeenkomst van deze verzekering wordt altijd op naam van de vergadering van eigenaars en de gezamenlijke eigenaars gezet. Eén van de zaken waar de vergadering van eigenaars verder over beslist bij het afsluiten van de opstalverzekering, zijn de bijbehorende voorwaarden waarop deze verzekering wordt afgesloten. Ook kan de vergadering besluiten om meer zaken te verzekeren. Denk hierbij aan zaken als het meeverzekeren van het eigenarenbelang. Ook wordt besloten over de hoogte van het eigen risico en een goede dekking bij eventuele schade. Al deze elementen hebben invloed op de hoogte van de premie.

Dekking in geval van schade in gezamenlijke delen door schade privégedeelte

Het kan zijn dat de schade binnen het gezamenlijk gedeelte veroorzaakt is door schade binnen een privégedeelte. Een voorbeeld hiervan is waterschade door een lekkage van een afvoer. Wanneer binnen het privé deel schade wordt veroorzaakt, is de betreffende eigenaar daarvoor aansprakelijk en wordt deze eigenaar dan ook aansprakelijk gesteld voor de schade met de daarbij behorende gevolgschade. De schade van de opstal binnen de gemeenschappelijke delen en de eigendommen van andere eigenaren kunnen worden vergoed door de opstalverzekeraar. Iedere schade dient echter eerst voorgelegd worden bij de verzekeraar.
Het is daarom belangrijk om een goede verzekering af te sluiten. Goedkoop kan zomaar duurkoop worden.

Eigen risico bij de opstalverzekering

Bij schade aan de gemeenschappelijke delen door toedoen van schade binnen een privégedeelte, is de eigenaar van het privé deel aansprakelijk. Deze eigenaar betaalt dan ook de kosten van het eigen risico. Wanneer de oorzaak van de schade valt toe te rekenen aan het gemeenschappelijke gedeelte, dan wordt de vergadering van eigenaars aansprakelijk gesteld. Als dat het geval is, betaalt de vergadering van eigenaars het eigen risico. Het is daarom van belang dat de oorzaak van de schade goed onderzocht en vastgesteld wordt.
Indien de schade voortvloeit vanuit het privégedeelte en het is niet verzekerd, dan is de eigenaar in zijn geheel aansprakelijk.

Bron: Rijssenbeek advocaten