Nietigheid en vernietigbaarheid: twee juridische begrippen met overeenkomsten, maar ook zeer belangrijke verschillen. Een besluit van de VvE kan nietig of vernietigbaar zijn, in beide gevallen is er niet aan alle voorwaarden voor geldigheid voldaan. De verschillen tussen de twee, en eventuele stappen die genomen moeten worden, lees je hier.

Nietig

Een besluit of overeenkomst is nietig wanneer het in strijd is met de wet, de splitsingsakte of het reglement. Een fundamenteel totstandkomingsgebrek kan ook reden zijn tot nietigheid. Een voorbeeld hiervan is wanneer er niet voldoende leden aanwezig zijn en de quorumeis bij de ALV of BLV dus niet gehaald wordt. Een nietig besluit is vanaf het begin nooit geldig geweest en bestaat daarom ook niet. Het besluit of de overeenkomst is dus ongeldig, zonder dat hier verdere stappen voor genomen hoeven te worden.

Het kan echter wel nodig zijn om de VvE, of een andere partij, er op te wijzen dat een besluit nietig is. Als er al handelingen hebben plaatsgevonden volgens dit besluit, dan kunnen deze teruggedraaid worden. Het kan in sommige gevallen nodig zijn om een rechter te laten bevestigen dat een besluit nietig is, bijvoorbeeld wanneer de verschillende partijen het niet met elkaar eens zijn over de nietigheid.

Vernietigbaar

Een besluit of overeenkomst is vernietigbaar als het niet op de juiste manier tot stand is gekomen. Dit is het geval wanneer het besluit in strijd is met de bepalingen over hoe besluiten tot stand moeten komen, wanneer het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid of wanneer het in strijd is met het (huishoudelijk) reglement. Een voorbeeld is een besluit dat genomen is terwijl het niet op de agenda stond. Een vernietigbaar besluit is, in tegenstelling tot een nietig besluit, geldig, tot het vernietigd is.

Een partij die met dit besluit te maken heeft kan bij de kantonrechter vernietiging aanvragen. Het is belangrijk om dit te doen binnen één maand na kennisneming, dit is meestal de datum van een vergadering of de datum van het ontvangen van de notulen. Als de rechter het besluit heeft vernietigd dan is het met terugwerkende kracht ongeldig. In het geval dat niemand vernietiging aanvraagt, of niet binnen de gestelde tijd, dan kan het besluit blijven bestaan.

Komt u er niet uit en wenst u hierover meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met één van de specialisten van 24/7 VvE Beheer.