We hebben de feestdagen net afgesloten en het nieuwe jaar ingeluid. Een leuk moment om een nieuwjaarsreceptie met alle appartement eigenaren te houden. Maar mag dit zomaar betaald worden uit de pot van de vereniging van eigenaren? En is dit wel een gelegenheid voor de VvE? In dit blog leggen wij u uit wat wel en niet kan.

Welke zaken behoren tot de Vereniging van eigenaren?

Het bestuur staat in opdracht van de VvE voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken. Dit zijn onder andere zaken met betrekking tot het onderhoud, zorgdragen voor het tijdig ontvangen van de VvE contributie en het verzorgen van de verzekeringen. Mochten bewoners onderlinge spanning veroorzaken dan treed vaak het bestuur van de VvE op als middelende rol. Mocht men overlast hebben doordat een bewoner bijvoorbeeld een harde vloer heeft aangelegd, dan zal worden gekeken of de bewoner voldoend aan de eisen van het huishoudelijk reglement.

Mag de nieuwjaarsreceptie voor de VvE uit gemeenschappelijke kas betaald worden?

Indien de VvE een nieuwjaarsreceptie organiseert dan mag deze niet uit de gezamenlijke kas worden betaald. Dit omdat een receptie niet behoort tot het behartigen van het eigenarenbelang. Het is immers een samenkomen van de vve leden. Feitelijk mag er dus geen geld besteed worden uit de gemeenschappelijke pot voor uitgaven als kerstversiering, etentjes, borrels en dus ook de nieuwjaarsreceptie. Alle uitgaven welke gedaan mogen worden moeten altijd betrekking hebben op het beheer van de VvE of het onderhoud van de vereniging van eigenaren.

Een nieuwjaarsreceptie organiseren voor de VvE

Wil de VvE toch een nieuwjaarsreceptie houden, en worden de kosten via de officiële weg betaald, dan adviseren wij deze te laten voorschieten uit de kas van de VvE. Vervolgens storten de VvE leden naar rato de gelden weer terug op de rekening van de vereniging van eigenaren. Op deze manier wordt de gemeenschappelijke kas gebruikt voor de zaken waar deze voor opgesteld is: VvE beheer en het onderhoud van de VvE.