De vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) mag alleen besluiten nemen over onderwerpen die vermeld staan op de agenda. Dit is niet zonder reden. Is een punt niet geagendeerd? Dan kunnen er in principe geen besluiten over worden. Het nemen van besluiten over niet geagendeerde onderwerpen is in strijd met het recht van de leden van de VvE om, voorafgaand aan de vergaderingen, te weten over welke onderwerp tijdens de vergaderingen besluiten worden genomen. Wordt er toch een besluit over een niet geagendeerd onderwerp genomen? Dan zal dat besluiten leiden tot vernietigbaarheid bij de kantonrechter.

De voorzitter van de vergadering en leden van het bestuur kunnen direct worden ontslagen

Twee besluiten kunnen echter, zo wordt bepaald door de reglementen van de VvE, altijd genomen worden. Vermelding op de agenda is daarom niet vereist. De vergadering van de VvE kan ‘te allen tijde’ besluiten om de voorzitter van de vergadering of een of meer leden van het bestuur te ontslaan. Bij dit ontslag moeten de andere formaliteiten, zoals een opzegtermijn, wel in acht worden genomen.

Het niet in acht nemen van de formaliteiten kan leiden tot vernietigbaarheid

Alle andere besluiten kunnen alleen genomen worden als het onderwerp vermeld staat op de agenda van de vergadering van de VvE. Bovendien moet de vergadering de van toepassing zijnde formaliteiten, zoals de adressering van een uitnodiging, in acht nemen Wat gebeurt er als de vergadering de formaliteiten niet in acht neemt? Genomen besluiten kunnen dan door de rechter worden vernietigd. De rechter zal het besluit niet altijd vernietigen. Hij gaat niet over tot vernietiging van het besluit als hij van mening is dat degene die het verzoek tot vernietiging heeft ingediend door het niet in acht nemen van de formaliteiten niet geschaad is in zijn belangen. Er is nog een tweede reden om een besluit niet te vernietigen. De rechter zal een besluit niet vernietigen als hij van mening is dat de verzoeker bij die vernietiging geen belang heeft.

Loopt u tegen zaken aan binnen de VvE en heeft u geen beheerder? Dan wordt het misschien weleens tijd het het VvE beheer uit te laten besteden. 24/7 VvE Beheer kan u op alle vlakken adviseren, neem vrijblijvend contact met ons op zodat we samen kunnen kijken wat we voor uw VvE kunnen betekenen.