Een vereniging van eigenaren moet aan diverse eisen voldoen en heeft ook diverse regels die gelden voor de appartementeigenaren (en daarmee leden van de VvE), maar ook eventuele huurders. De regels liggen vastgelegd in het splitsingsreglement, maar ook in het huishoudelijk reglement.

Reglementen vertellen iets over de rechten en plichten van eigenaren en eventuele huurders. Er bestaat nog wel eens verwarring over welke regels waaronder vallen. Besteedt u het VvE beheer uit aan een professionele VvE beheerder, zoals 24/7 VvE Beheer, dan kunnen wij hier duidelijkheid in scheppen.

In deze blog worden veelvoorkomende regels besproken van het splitsingsreglement en huishoudelijk reglement van de VvE.

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement is niet hetzelfde als het huishoudelijk reglement en kent unieke regels. Het splitsingsreglement sluit, zoals de naam al doet vermoeden, aan op de splitsingsakte.

Met het splitsingsreglement wordt vastgelegd hoe de vereniging van eigenaren functioneert, hoe er bijvoorbeeld gestemd wordt, maar ook hoe leden van de VvE officieel opgeroepen moeten worden voor een vergadering van de vereniging.

Kortgezegd legt het splitsingsreglement daarmee vast hoe de VvE moet functioneren. In het verlengde hiervan komen ook de rechten en plichten van de leden van de VvE naar voren.

Het uitgangspunt van een splitsingsreglement voor de VvE is vrijwel altijd een van de modelreglementen van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Er is een model uit 1973, 1983, 1992 en 2006. Alle modelreglementen zijn nog in gebruik, hoewel vanzelfsprekend de laatste versie het vaakst voorkomt.

Huishoudelijk reglement

Waar de VvE verplicht is om een splitsingsreglement te hebben, geldt dat niet voor een huishoudelijk reglement. Ook zonder een huishoudelijk reglement kan een VvE (legaal) functioneren, hoewel het de voorkeur heeft om wel een huishoudelijk reglement op te stellen.

In het huishoudelijk reglement staan regels waar alle bewoners zich aan dienen te houden. Anders dan het splitsingsreglement gaat het dus niet alleen om de leden van de VvE, maar simpelweg iedereen die gebruik maakt van de ruimtes die onder de VvE vallen.

Bij huishoudelijke regels kan gedacht worden aan:

  • Gebruik gemeenschappelijke ruimtes
  • Regels omtrent geluidproductie
  • Regels over tuinonderhoud
  • Liftgebruik
  • Gebruik privégedeelten

Met het huishoudelijk reglement wordt ingegaan op specifieke zaken die de bewoners van de VvE aangaan. Om te zorgen dat er geen twijfel of verwarring kan ontstaan over het juiste gebruik van ruimtes en middelen van de VvE, en bovendien discussie te voorkomen, is een uitgebreid huishoudelijk reglement in veel gevallen gewenst.

De regels die liggen vastgelegd in beide reglementen zorgen er uiteindelijk voor dat de VvE goed en efficiënt functioneert, waarbij er geen onduidelijkheid is.