In appartementencomplexen gelden er vaak bepaalde regels. Er is in de meeste gevallen ook een Vereniging van Eigenaren die een soort huishoudelijk reglement opstellen als zijn de bevoegdheden van deze vereniging vaak beperkt. Een veel terugkerende discussie als het gaat om appartementen zijn de zogeheten harde vloeren. Daar worden vaak namelijk bepaalde grenzen aan gesteld. Veel mensen menen dat harde vloeren in principe moeten kunnen zolang ze aan ‘de norm’ voldoen. Het bijzondere is echter dat de meeste mensen geen idee hebben wat deze norm nu precies inhoudt en wat de gevolgen zijn van de bewuste norm. Hieronder bespreken we alles wat je zou moeten weten over harde vloeren en de norm.

Over de norm

Wanneer het over de ‘norm’ gaat, wordt er meestal gedoeld op de verbetering van de geluiddemping. Dat moet namelijk met +10dB verbeterd worden. Soms wordt dat overigens ook aangeduid met de zogeheten Ico-waarde. Veel huishoudelijke reglementen van VvE’s stellen deze norm. Daarbij zien ze echter over het hoofd dat dit geen algemene norm kan zijn. Er moet namelijk ook direct bij staan voor welk gedeelte van de vloer dit nu eigenlijk geldt. Dat kan namelijk de vloerbedekking met ondervloer zijn maar ook de hele constructie. Dat scheelt namelijk behoorlijk. En dan is er nog iets. De zogeheten +10dB norm is een minimale norm. Ook dat wordt vaak vergeten. Het is een grenswaarde waarbij men er logischerwijs vanuit kan gaan dat er onredelijke geluidshinder plaatsvindt als men onder de norm gaat. Dat betekent niet dat er vanaf de norm en daarboven echter helemaal geen geluid meer te horen is. Ook dan kunnen appartementen naast en onder de bewuste vloer nog flink wat overlast hebben. Vooral leef geluiden kunnen behoorlijk hard doordingen. Volgens de gestelde norm wordt dat dan echter niet meer als onredelijk gezien. Een VvE kan er echter ook voor kiezen om een strengere norm te stellen zodat het geluidsoverlast nog veel minder wordt. Opvallend genoeg zijn veel eigenaren en VvE’s niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Komt u er niet uit, schakel dan met de VvE beheerder of het bestuur.

Helemaal verbieden

Door een rechtszaak die bij het hof Amsterdam diende hebben we daar een goed beeld bij. Iemand kocht een appartement en legde daar vervolgens een harde vloerbedekking in. De benedenburen verzochten hem via een officieel schrijven om de vloerbedekking te vervangen door een zachte variant. Daar was hij het niet mee eens waardoor de zaak werd voorgelegd aan het hof. Opvallend aan het splitsingsreglement was dat er ten opzichte van het in 2006 opgestelde modelreglement een wijziging was opgenomen. Deze bepaling stelde eigenlijk dat harde vloerbedekking helemaal niet was toegestaan. Er werd dus niet meer met een bepaalde norm gewerkt, maar het was helemaal verboden. De uitspraak van de rechter was helder: de VvE mag een totaalverbod op harde vloeren opnemen in het reglement. Dat zegt natuurlijk ook veel voor andere VvE’s die dit ook in principe mogen opnemen in hun reglementen.

Moet onredelijke hinder aangetoond worden?

Overigens vond de nieuwe eigenaar dat het hebben van een harde vloerbedekking onvoldoende grond is om het eisen dat het verwijderd moet worden. Volgens hem moest er daarnaast aangetoond worden dat er sprake zou zijn van onredelijke hinder. Daar was het hof het overduidelijk niet mee eens. De wijziging in het reglement gaf namelijk juist aan dat het leggen van een harde vloerbedekking niet mag en dat dit niet afhankelijk is van de vraag of er al dan niet onredelijke geluidshinder door veroorzaakt wordt. Het belangrijkste aan de uitspraak is dat een VvE volgens het hof dus dergelijke regels mag stellen. Je hoeft dus niet volgens de norm te handelen maar je mag harde vloeren in zijn geheel verbieden. Op die manier is een VvE veel beter in staat om een hoger geluidscomfort aan haar bewoners te bieden. Daarbij is de discussie of er al dan niet sprake is van onredelijke geluidshinder voortaan ook verleden tijd.

Gezondheid

Zelfs wanneer een bewoner vanwege zijn of haar gezondheid een harde vloer zou leggen, kan een VvE dat verbieden. De eisen in de eerder besproken zaak had namelijk een dochter met een luchtwegaandoening. Dat was ook de reden dat de harde vloer werd gelegd. Volgens het hof nam de eigenaar echter zelf het risico dat de vloer er weer uit gehaald moest worden door de regels te overtreden. Als er zonder harde vloer geen gebruik gemaakt kan worden van het appartement is dat erg jammer maar voor het risico van de eigenaar zelf. Dat had hij namelijk vooraf al kunnen zien bij het kopen van het appartement. Je wordt als eigenaar geacht zelf uit te kunnen zoeken of er vanwege gezondheidsredenen een uitzondering gemaakt kan worden. Wanneer dat niet het geval is, kun je altijd nog van koop afzien.

VvE en harde vloeren