Aan het begin van 2018 is de Wet verbeteren functioneren verenigingen van eigenaars van kracht geworden. Eén van de artikelen in die wet verplicht VvE’s om een reserveringsfonds in te stellen waarin jaarlijks een minimale bijdrage voor het groot onderhoud wordt gedaan. Op die manier wordt er gespaard voor het groot onderhoud. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is niet vrijblijvend. Dat bedrag moet minimaal even hoog zijn als het bedrag dat door de leden van de VvE’s wordt gereserveerd voor de realisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). Een andere richtlijn die mag worden gebruikt voor de hoogte van de jaarlijkse reservering is 0,5 procent van de herbouwwaarde van het complex.

Overgangsperiode van drie jaar

VvE’s konden al vanaf 2018 beginnen met het sparen in een reserveringsfonds, maar een aantal van hen is daarmee nog niet gestart. Dat hoeft ook niet, want er was een overgangsperiode van drie jaar. Dat wil zeggen dat het pas per 1 januari 2021 verplicht is om zo’n fonds te hebben. VvE’s die het fonds nog in het leven moeten roepen zullen in de jaarvergadering een beslissing moeten nemen op basis van welke richtlijn het fonds wordt gevuld. Als de voorkeur uitgaat naar reserveringen op basis van een MJOP heeft dat tot gevolg dat er ook echt een MJOP zal moeten worden opgesteld. Onverlet waar de voorkeur ook naar uitgaat: de begroting zal moeten worden ingericht op het jaarlijks afdragen van een dotatie in het reserveringsfonds.

Geen sancties voor de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

In de Wet verbeteren functionering verenigingen van eigenaars zijn geen sancties opgenomen voor het geval een VvE het instellen van een reserveringsfonds achterwege laat. Dat betekent niet dat het bestuur van een VvE dit naast zich neer kan leggen, want eigenaars en bestuurders kunnen hierop intern wel worden aangesproken. Bestuurders zijn namelijk wettelijk verplicht om de aan hen opgedragen taken op een behoorlijke manier moeten invullen. Dat betekent onder anderen dat ze er op moeten toezien dat de wet wordt nageleefd, dus ook de Wet verbeteren functioneren verenigingen van eigenaars. Besturen van VvE’s die nog geen minimaal reserveringsfonds hebben ingesteld kunnen voorkomen dat ze hierop intern worden aangesproken. Dat doen ze door het onderwerp tijdens de jaarvergadering aan de orde te stellen.

Consequenties in de praktijk

Hoewel er tot op heden geen sancties op staan ervaart ons kantoor als professioneel VvE beheerder dat leden problemen ondervinden bij het verkopen van het appartementsrecht zodra de ALV besloten heeft niet conform de richtlijnen te sparen. Banken kijken voor het verstrekken van een hypotheek of de VvE gezond is. Hierbij toetsen zij of de VvE spaart conform de richtlijnen welke door de overheid zijn opgelegd. Voldoet de VvE hier niet aan, dan zijn er banken welke helaas geen financieringen verstrekken.