Wat is een VvE nu precies?

Op het moment dat u een appartement koopt, komt daar een hoop bij kijken. Het is in eerste instantie heel wat anders dan het kopen van een eengezinswoning.

Wanneer u een appartement koopt, koopt u eigenlijk geen fysiek appartement, maar een appartementsrecht. Het appartementsrecht houdt in dat u het exclusieve gebruiksrecht hebt over het betreffende appartement. Het gaat in dit geval om een privé-gedeelte van het complex waarin uw appartement zich bevindt. Naast dat u het exclusieve gebruiksrecht over uw eigen appartement ontvangt, wordt u ook mede-eigenaar van het totale gebouw. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle andere bewoners van het pand. Samen met hen draagt u zodoende de verantwoordelijkheid voor het complex. Hier komen uiteraard een aanzienlijke hoeveelheid (wettelijke) regels bij kijken.

Waarom bestaat een VvE?

Iedere eigenaar van een appartement wordt verplicht het complex – samen met de andere appartementseigenaren – te onderhouden en hierbij een kapitaal op te stellen omwille van groot of klein onderhoud dat in de toekomst nodig zou kunnen zijn. Om dit te verwezenlijken verplicht de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaars (VvE). In zijn totaliteit geeft het in Nederland zo’n 144 duizend VvE’s. Het voornaamste verschil tussen een VvE en een ‘normale’ vereniging zit hem in het feit dat u het lidmaatschap van een VvE niet kunt opzeggen en dat het lidmaatschap niet vrijwillig is. Iedere persoon die een appartement koopt, is verplicht lid van de VvE van het gebouw in kwestie.

Het oprichten van een VvE

Volgens de wet moet er voor iedere splitsing in appartementsrechten een notariële akte worden opgesteld, de zogenaamde splitsingsakte. Dit moet tegelijkertijd gebeuren met de oprichting van de VvE. Deze akte dient vervolgens te worden ingeschreven bij de Dienst van het kadaster en de openbare registers. De wet bepaalt bovendien dat iedere splitsingsakte een reglement moet bevatten waarin de statuten van de vereniging vermeld staan. In deze statuten moeten onder andere de naam van de vereniging en de naam van gemeente vernoemd worden.

Richtlijnen met betrekking tot een VvE

De naam van iedere VvE moet beginnen met ‘Vereniging van Eigenaars’, afgekort of voluit geschreven. Ook de locatie van het complex moet in de naam worden opgenomen. Het doel van de VvE dient het beheren van de gemeenschap en het toezicht houden op de naleving van de regels – zoals vermeld in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het eventuele huishoudelijk reglement – te zijn. Daarbij geniet de VvE de taak van het in orde houden van het complete gebouw.

Hulp nodig bij het activeren van uw slapende VvE?

De beheerders van 24/7 VvE Beheer B.V. kunnen u helpen bij het opstarten van een nieuwe VvE maar ook bij het activeren van uw slapen vereniging van eigenaren. In een vrijblijvend gesprek leggen wij graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.