De kosten voor het herstel van een verstopping in een VvE zijn niet per definitie voor de Vereniging van Eigenaren. Een makkelijk ezelsbruggetje hiervoor is het volgende:
Betreft het een horizontale afvoer, zoals bijvoorbeeld van het doucheputje tot naar de standleiding of van de wasbak naar de standleiding of van de WC naar het riool dan zijn de kosten voor rekening van de eigenaar van het betreffende appartement.
Heeft u een geheel eigen riool of waterleiding zonder dat u deze deelt met andere eigenaren in het appartementencomplex, dan zijn de kosten altijd voor rekening van de eigenaar.

Gaat het om een verticale afvoeren, standleiding en het riool, dan zijn de kosten voor de vereniging.

Zie hiervoor ook de uitspraak van de rijdende rechter d.d. 21-10-2014

Zorg voor juist onderhoud aan de leidingen

Zorg ervoor dat de leidingen in het appartementengebouw tijdig onderhouden worden. In veel complexen zien wij dat er collectieve contracten worden afgesloten zoals bijvoorbeeld ontstoppingscontracten.

Melden van een verstopping

Om discussie achteraf te voorkomen worden de meldingen van verstoppingen vaak via de VvE gemeld. De vereniging zal vervolgens opdracht verstrekken voor de opdracht. Nadat de opdracht is uitgegeven en het betreffende bedrijf ter plaatse is, kan er bekeken worden om welke leiding het gaat. De factuur met de beschreven oorzaak zal naar de VvE worden gestuurd. Mocht blijken dat het om een verstopping gaat in een horizontale leiding welke van het VvE lid zelf is, dan zullen de kosten worden doorbelast op de eigenaar.

Aansluiten bij een collectief ontstoppingscontract

Is uw VvE klant bij 24/7 VvE Beheer, dan komt zij in aanmerking voor de collectiviteitscontracten. Hierbij behaald de VvE direct een voordeel omdat deze contracten zijn gesloten in een mantelovereenkomst. In deze overeenkomsten zit een dermate grote afname dat er direct financieel voordeel is, zonder te morren aan de kwaliteit van de dienstverlening. Wilt u meer weten over collectiviteitscontracten? Neem dan vrijblijvend contact op.

Zijn de kosten voor herstel van een verstopping in een VvE voor de VvE 1