Regels gebruikersverklaring

De regels bepalen dat de persoon die een appartement huurt in een appartementencomplex een gebruikersverklaring tekent. Onderteken je dit niet dan mag je geen gebruik maken van het appartement. Dus in feite mag je daar dan niet wonen. Voor een gebruikersverklaring moet je twee exemplaren opgesteld hebben welke beiden een datum van ondertekening heeft en welke voorzien dient te zijn van een handtekening.
Door te tekenen geef je te kennen dat je als huurder de regels en volgens de richtlijnen van mogelijke gedragscode leeft. Mochten er aanpassingen plaatsvinden in bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement, dan zal het bestuur de huurder hiervan op de hoogte moeten brengen.

Wonen zonder gebruikersverklaring

Besluit je toch in te trekken in een appartement zonder een gebruikersverklaring te tekenen dan krijg je te maken met regels 5:120 lid 2 BW. Hierin staat dat enkel de regels van de splitsingsakte van kracht. Hierin staan de regels vastgelegd over onder meer de verzorging, service en conditie van een appartementencomplex. Daarbij behoort ook het tekenen van de gebruikersverklaring. Wil je het gebruikersverklaring toch niet tekenen dan is de kans dat het bestuur je uit de appartement zet. Het is echter wel een lastige zaak omdat de VvE in eerste instantie enkel te maken heeft met de eigenaar, het VvE lid, van het appartement.

Uitvoering van reglementen

De vereniging van eigenaars hebben grondregels waar eigenaren van appartementencomplexen zich aan moeten behouden. Worden deze grondregels gebroken dan krijgen eigenaren problemen met de wet. Bij het kopen van een appartement word je als eigenaar hier automatisch lid van. Met de Vergadering van Eigenaars zijn er basisregels die worden vastgelegd. Als eigenaar stel je gezamenlijk de regels voor gedragscode vast en huurders hebben hierin geen zeggenschap. Dit moet een gezamenlijk overeenstemming zijn tussen eigenaren voordat deze opgelegd mag worden op beide eigenaren en huurders.

Gebruikersverklaring in het modelreglement

De gebruikersverklaring is een schriftelijk bewijs tussen beide partijen. Heb je geen gebruikersverklaring getekend dan is er geen bewijs waarop je terug kan vallen als er problemen ontstaan. Door te tekenen laat je blijken dat de regels van de vereniging van eigenaars en de regels van de gedragscode vastgesteld in het contract gevolgd gaat worden. Je wordt genoodzaakt dit te tekenen as per de reglementen in de volgende documenten:


– Modelreglement 1972, artikel 20 lid 1.

– Modelreglement 1973, artikel 20 lid 1.

– Modelreglement 1983, artikel 24 lid 1.

– Modelreglement 1992, artikel 24, lid 1.

– Modelreglement 2006, artikel 35 lid 1.

Hulp nodig bij het opstellen van een gebruikersverklaring? Vraag uw VvE beheerder om raad!