Als Vereniging van Eigenaren heb je natuurlijk bepaalde rechten en plichten. Je hebt bovendien ook wel iets te zeggen over wat er in het appartementencomplex of gebouw gebeurt. Maar dat is natuurlijk niet bij alles zo. Mag je bijvoorbeeld als vereniging van eigenaren roken verbieden? En wat als dat roken op het eigen balkon van mensen of in een privé tuin gebeurt? Er is hier de laatste jaren genoeg over te doen. Veel antirokers vinden dat de VvE dat zou moeten kunnen. Maar hoe zit dat dan eigenlijk precies juridisch? Heeft de VvE iets te zeggen over roken en wanneer hebben ze daar geen invloed op? En wat nu als je als bewoner last hebt van het roken van de buurman? Hieronder krijg je op al deze vragen een duidelijk antwoord. Het is ook altijd mogelijk om er met uw VvE beheerder over te schakelen. Wellicht kan hij hierin bemiddelen.

Beheer van gemeenschappelijke zaken

In de statuten van een VvE is vrijwel altijd terug te vinden dat hun doel is om de gemeenschappelijke zaken te beheren. Het gaat daarbij dus ook nadrukkelijk om de gemeenschappelijke gedeelten voor het gebouw. Dat komt onder andere doordat de VvE beperkte bevoegdheden heeft. Alles omtrent deze bevoegdheden en de regels die daarmee te maken hebben, is te vinden in de splitsingsakte en het modelreglement dat daarbij hoort. Het is echter wel mogelijk dat het vereniging daarnaast nog een soort huishoudelijk reglement opstelt. Ook daarin zijn er echter slechts beperkte bevoegdheden, waardoor het niet mogelijk is om roken in privégedeelten te verbieden. Wanneer een Vereniging van Eigenaren dat tóch doet, maken ze gebruik van bevoegdheden die ze helemaal niet hebben. Ze beperken daarmee namelijk ook de bewoners van de appartementen die ook bepaalde rechten hebben. Het is dus niet mogelijk voor een VvE om roken in privéruimten te verbieden.

Barbecueën en koken

Overigens geldt dat niet alleen voor roken. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld heerlijk om iedere dag enorm kruidig te koken en het kan zomaar zijn dat andere bewoners flink last hebben van de geur die dat met zich mee brengt. Of wat dacht je van barbecueën op het balkon. Ook dat soort dingen kan de VvE onmogelijk verbieden. Daarmee treden ze namelijk opnieuw buiten hun bevoegdheden. Er kunnen op dit gebied dan ook simpelweg geen regels worden vastgesteld door het VvE. Overigens is het ook helemaal niet de taak van de Vereniging van Eigenaren om zichzelf daar mee bezig te houden. Overigens kan dat bij barbecueën weer wel het geval zijn. Wanneer dat namelijk voor brandgevaar zorgt waardoor de gemeenschappelijke zaken in gevaar komen, kan de VvE het namelijk weer wel verbieden in het huishoudelijk reglement.

Maar wat nu als je last hebt?

Ontzettend vervelend nieuws natuurlijk als je erg veel last hebt van rookoverlast of stankoverlast. Of dat nu komt doordat de buurman continu staat te roken of doordat een onderbuurvrouw zeer kruidig kookt, het kan je leven flink beïnvloeden. Je bent bij de VvE echter niet op de juiste plaats om hier wat aan te doen. Eigenlijk kun je het vergelijken met ieder ander die last heeft van het gedrag van zijn of haar buren. In de wet is een artikel opgenomen waarin staat:
“De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.”

Stap naar de rechter!

De enige juiste manier om het probleem aan te pakken is dan ook door naar de rechter te gaan. Wanneer je echt heel veel last hebt van de rook of de kooklucht van de buren, kun je naar de rechter stappen. Die beoordeelt vervolgens of het daadwerkelijk overlast is. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de frequentie van de overlast en hoe ernstig het is. De rechter kan vervolgens de buren verbieden om de overlast te veroorzaken. Let er overigens wel op dat de rechter altijd de situatie in zijn beoordeling meeneemt. Wanneer je in een appartementencomplex woont, zou je meer moeten kunnen verdragen van een buurman dan wanneer je in een vrijstaand huis woont. De rechter beoordeelt uiteindelijk of het inderdaad onrechtmatige overlast is. Wanneer dat het geval is, zal hij het gedrag dan ook verbieden.